Aktuality

• Jiří Padevět - Květnový lynč - o událostech po osvobození Roudnice n.L. v roce 1945

15 února 2008

Doksanský most

Chodíme a jezdíme po něm, ale známe ho vůbec?  Most u Doksan, důležitý spojník břehů řeky Ohře mezi Brozany a Doksany. Koho z nás  by napadlo, že právě on letos na jaře oslaví  své kulatiny? Přesně 15. dubna  uplyne 80. let od započetí jeho stavby. Ale pojďme si přečíst, co o něm napsal v roce 1928 sám Ing. J. Kubišta: 

Stavba mostu v roce 1928
Dne 15. dubna 1928 započato bylo se stavbou nového železobetonového mostu přes Ohři mezi Brozany a Doksany, pod nynějším dřevěným mostem pontonovým. Provádí se ze železového betonu o třech otvorech 11,60; 49,90 a 11,60 m světlosti. Střední otvor o světlosti 46,90 m jest konstrukce s horními obloukovými nosníky ze železového betonu s táhly a se zavěšenou mostovkou. Krajní pole, světlosti po 11,60 m, jsou prosté trámy železobetonové. Volná šířka mostu jest 7,40 m, z čehož připadá 4,80 m na dlážděnou vozovku a po 1,30 m na oboustranné chodníky.
Most počítán jest na zatížení I. třídy, t. j. strojní oračkou o váze 22 tuny. Pilíře mostu z prostého betonu založeny byly ve hloubce 30 m pode dno řeky na tvrdém modrém slínu pomocí jímek, při čemž byla voda strojově čerpána centrifugálními pumpami. Na stavbu spotřebováno celkem 1,500 m 3 betonu a 1,400 q prutového železa. Se stavbou mostu spojena jest i stavba příjezdných silnic na obou březích řeky Ohře o celkové délce 1,300 m a šířce silnice 7,0 m.
Most bude státi 1.250.000 Kč, stavba silnic 350.000 Kč, celkem 1.600.000 Kč. Stavbu provádí firma Kapsa &Miller, úředně autorisovaní stavební inženýři z Prahy VII.
Všechny práce dokončeny budou koncem listopadu 1928 a po zatěžkávací zkoušce bude most v prosinci t. r. předán veřejné dopravě. Tím splněno přání městyse Brozan, který dlouhá léta o stavbu jeho usiloval. Most jistě přispěje k rozvoji obce i celého kraje.

Doksansko - brozanský převoz. V pozadí
pontonový most, který se na zimu rozebíral.
Jen pro úplnost doplňuji, že zmiňovaný pontonový most stával na místě tehdejšího brodu, tj. o něco výše proti proudu řeky Ohře. Jeho umístění zachycuje pohlednice vlevo. Stával mezi přívozem a dnešním mostem.  Jak uvádí Václav Voborský, pontonový most byl vystavěn ve stejné době jako cukrovar v Doksanech,  aby mohli brozanští hospodáři dovážet řepu do Doksan. Tento most však nebyl stálý a každého jara musel být rozebrán, aby nebyl odplaven velkou vodou. Což se samozřejmě několikráte stálo a jeho zbytky  byly dokonce nalezeny až u Terezína.
Výstavbou nového železobetonového mostu byla zároveň opuštěna prastará cesta z Brozan do Doksan, jejíž původ sahal hluboko do minulosti. 

Šárka F.
(drobné úpravy pCh)