Aktuality

• Jiří Padevět - Květnový lynč - o událostech po osvobození Roudnice n.L. v roce 1945

23/10/20

Počáply

Na webových stránkách http://www.staretravcice.cz je ke stažení kniha "Farní osada sv. Vojtěcha v Počáplích", kterou sepsal a nákladem vlastním roku 1900 vydal duchovní správce počápelský, člen řádu sv. Benedikta, páter Cyril Fr. Kaněra. Kniha sama pojednává o duchovní osadě Počáplské, která v té době zahrnovala obce Počáply, České Kopisty, Trávčice a Zádušníky. Popis dějinných událostí se však neomezuje jen na tuto oblast. Mě zaujaly zejména pasáže o stavbě Terezína, selských bouřích v roce 1775, jakož i popis průběhu prusko-rakouské války "O bavorské dědictví", které se říkalo i válka "bramborová"  a také to jak rozvodněná Oharka zachránila klášter doksanský před rabováním.

16/10/20

Jak to číst?

Blbec z hradu před pár lety povídal, že e-čtecky jsou k ničemu. Jak ale pohodlně číst takovou kilovou bichli? Co bych dal za epub nebo nějaký to pdefko.. 

08/09/20

Větrolam na Syslovci

U cesty Na Syslovec vzniká na obecní půdě z popudu SPÚ Litoměřice nový větrolam. Do 30.11.2020 má dojít k výsadbě zeleně o kterou má vybraná firma následně dva roky pečovat. 


26/09/19

Hasiči Chvalín

Pár historických obrázků ze slavné éry chvalínských (jak se dříve říkalo) požárníků.Skupinové fotky s "koňkou" na hřišti "Pod topoly".
Nástup požárníků u Mouchů. Dům napravo již neexistuje. Dnes zde stojí penzion pana Pillera.
Požárník L. Čermák přebírá ocenění na soutěži v Brozanech. Druhý z předávajících je pan Jaroslav Faust z ND.

21/06/19

Lokomobila

 Jediný, mě známý obrázek lokomobily("voračky"), jež se používaly na doksanském panství k hluboké orbě. V praxi to fungovalo tak, že na každé straně pole stála jedna parní lokomobila a na silném laně si mezi sebou "navíjely" těžký pluh se širokým záběrem.
Snímek pochází z bohatého rodinného archívu rodiny Šindelářovy

15/07/18

Křížek na Syslovci a "Bílý sloup"

Na Syslovci už dávno žádní sysli nebo syslové nežijí. Velkou část vršku dnes představuje jednolitý lán pole s monokulturou, kde se jim prostě nedaří. Na jižní straně se do Syslovce zařízla dálnice D8, která tak definitivně přerušila i několik historických cest, které kdysi naši obec spojovaly s Budyní a na ni navazující obchodní cestu z Prahy na Drážďany.
V nejvyšším bodě tohoto návrší nad obcí Nové Dvory, hned vedle stožáru mobilní sítě, tu ve stínu lípy do nedávna stávalo torzo malého křížku, který zde nechal vlastním nákladem  "ke cti a chvále Boží" roku 1835 postavit pan Antonín Košťál spolu se svou ženou Rozárou. 

    

   
Přesné znění nápisu na křížku bylo: ANNO 1835. TENTO KŘÍŽEK BYL POSTAVEN KE CTI A CHVÁLE BOŽÍ NÁKLADEM ANTONÍNA KOŠŤÁLA A ROZÁRY, MANŽELKY JEHO.
Dnes na tomto místě nestojí ani to torzo...
  

 

BÍLÝ SLOUP(na mapě spodní červený bod) - Zvláštním orientačním bodem na státní silnici bylo místo, kde se říkalo " U Bílého sloupu". Zde skutečně stával dobře viditelný bílý sloup, označující odbočku na Budyni a Slaný. Při stavbě dálnice D8 tu vznikl exit 35 a Bílý sloup zůstal jen jako místní název v mluvě starších lidí a označení na mapách...