Aktuality

• Jiří Padevět - Květnový lynč - o událostech po osvobození Roudnice n.L. v roce 1945

08 listopadu 2010

Brozany v Litoměřicku - zpráva z roku 1863

Již před lety jsem na google.books narazil na skeny časopisu "Památky", vydávaný Museem království Českého. Pro mě byl zajímavý zejména ročník 1863, kde c.k. konservátor František Beneš publikoval rozsáhlé články o klášteru v Doksanech a jeden příspěvek, který tu dnes "laskavému čtenáři" předkládám  se týkal i Brozan a starobylého kostela svatého Gottharda.

Mě osobně nejvíce pobavila část, kde F. Beneš popisuje "čarokrásný výhled" od místní tvze slovy:. Výhled ze zámku jest čarokrásný, vidíme s výše jeho: Dolánky, slavné Doksany, Terezín, Litoměřice, vysoké homole středohorské, Koštálův hrad, Hasenburk, k východu
Sovín blíže Roudnice, kde dle pověsti slyšen byl Husův hlas, když na Řipu kázal, velebný Říp a posléz v dáli z obzoru vyčnívající vysoký Jeleč čili Sedlo.
Jelikož tvrz jako takovou dnes utlačuje vedle stojící megalomansky pojatý rodinný dům s jakýmsi betonovým mauzoleem, nestojí zato šlapat ty schody neboť vyhlídka je mizerná.

 František Beneš - Brozany