Aktuality

• Jiří Padevět - Květnový lynč - o událostech po osvobození Roudnice n.L. v roce 1945

15 března 2006

Alodiální(svobodné) panství Doksany a zboží Malé BřeznoNedávno jsem se díky pracovníku oblastního muzea v Litoměřicích panu Oldřichu Doskočilovi dostal k výňatku z třináctidílného díla Johanna Gottfrieda Sommera "Daskönigreich Böhmen"(Království české) z roku 1833. Bývalému Litoměřickému kraji je věnován hned díl první a samozřejmě tu nechybí "Panství doksanské" v té době již dvě desetiletí ve vlastnictví rytíře Jana Antonína Lexy z Ahrenthalu. Je docela zajímavé podívat se na naše okolí očima té doby. K popisu panství je připojena i stručná charekteristika jednotlivých obcí, kde nechybí ani Nové Dvory a Chvalín.

Pro ty z Vás, kteří by snad zatoužili po celé Sommerově encyklopedii dodávám, že dílo je dostupné v některých vědeckých knihovnách, avšak bohužel pro mě v němčině. Jak jsem zjistil, dá se koupit i na internetu za pouhých 20 tisíc Kč, v originálním vydání knihkupectví J.G. Calveho, Praha, 1833.
Čechy, Litoměřický kraj (Böhmen, Leitmeritzer Kreis) Praha, knihkupectví J. G. Calveho 1833.