Aktuality

• Jiří Padevět - Květnový lynč - o událostech po osvobození Roudnice n.L. v roce 1945

17 března 2012

Hasičská auta našeho sboru a jejich řidiči.

CHEVROLET - 1945 až 1962.

Dodávkový vůz z revolučních květnových dnů  roku 1945 odstaven u státní silnice Teplice - Praha. Vůz zakoupila obec, ale peníze obci musel půjčit náš sbor. V roce 1946  byl vůz v opravě u p. Vocáska za 2.862.- Kč. Zhotovení oken a laviček provedl p. Ort František, místní truhlář. Na voze byla provedena povrchová úprava šedým lakem.Vůz byl používán k přepravě jednotky na soutěže. V roce 1956 na zájezd na plochou dráhu ve Slaném. Když byl nepojízdný skončil v roce1962 jako přístřešek u chmelnic JZD.  Na voze se jako řidiči vystřídali SOUKUP Josef (nar.1904), TRESTR Antonín (nar.1912) a TRESTR Antonín ml.  (nar. 1936).


ROBUR – 1975 až 1992.   

Nákladní vůz Robur byl zakoupen Místním národním výborem v roce 1975 od Státního statku          Roudnice n.L. se sídlem v Doksanech n. O.  Členové sboru provedli nutné opravy, vůz byl nastříkán jako požární vozidlo,byly namontovány modré majáky a požární siréna.  Později byla zakoupena nová plachta. V roce 1992 byla vozu odebrána státní poznávací značka a byl prodán Fr. Chládkovi (za 3.000,-Kč :-)), - za kabinou byl rozříznut a zadní část, tzn. korba a rám se zadní nápravou sloužila jako přívěs za traktor - pozn. pCh).
Vůz řídili postupně PLÍHAL Stanislav (nar.1946), JANCZO Josef, (nar.1943), HRDLIČIKA Pavel (nar.1950), HLAVÁČEK Antonín (nar. 1951), KAJZR Jiří (nar.1946) a WIESNER Stanislav (nar. 1964).


AVIA 30 -  rok 2004

Vůz zakoupila obec Nové Dvory od TIA-CZ s.r.o. v Prostějově jako montážní dílnu. Na voze bylo odpracováno členy sboru   mnoho hodin na zámečnických, autoklempířských a lakýrnických pracích. Řidičem je KOPAL Jaroslav nar. 1964.                                                                                            .                                     

14 března 2012

Zlatá požárnická mládež

 Myslím,že je správné když se ve vzpomínkách vrátíme do let 1974 až 1984 a připomeneme si pěkné výsledky našich soutěžních družstev tehdá "mladých požárníků". Chtěl bych vzpomenout krajské hodnocení hry Plamen, kterých  se naše družstva účastnila celkem  pěti.  Za pozornost jistě stojí, že to dokázali v pěti po sobě následujících létech. 
Prvou krajskou soutěží na které náš kolektiv startoval byla soutěž v roce1976 v HOLANECH u Č.Lípy, kde starší družstvo obsadilo z 10ti startujících družstev osmé místo. 

Zleva: Jarda Kopal, ???, Standa Wiesner, Radka Koťová, Káťa Kajinková(^), Marcela Koťová(upr.), Věra Horejsková(v), Jana Faustová(^), Jarda Faust (-), Milena Datlová(v), Dušana Kuchnová(upr.), Hana Wiesnerová(v), Luďa Kajinková(^), ???, Hana Kredbová(^), Marcela Kredbová, Olina Datlová, ???(v), Petr Klomínský(^), Petr Moravec(v), Soňa Datlová - někde tápu...(pCh)
V roce 1977 se konalo krajské kolo ve MŠENĚ u Mělníka a opět starší družstvo se vytáhlo a z deseti družstev skončilo na pátém místě. Následující rok 1978 hostil krajské vyhodnocení SEBUZÍN, kde pro změnu, naše mladší družstvo obsadilo sedmé místo z 10ti družstev. Tato soutěž byla spojena s krajským setkáním pionýrů našeho kraje.


Pro naše mladé požárníky čtvrtou krajskou soutěží byla soutěž v roce 1979 na stadionu v JABLONCI nad Nisou.Opět startovalo družstvo mladších,které se snažilo a  obsadilo pěkné šesté místo z deseti. Posledním vystoupením na krajském Plamenu bylo v roce 1980 v DOKSECH, kde startovalo pro změnu starší družstvo a rozloučilo se s krajským Plamenem pěkným pátým místem. Startovalo 10. druž.  Musím se ještě zmínit, že účast na krajském vyhodnocení byla podmíněna vítězstvím na okresním vyhodnocení.     Během uvedených pěti let  v družstvech mladých požárníků startovali Dana Kredbová, Luďa Kainková, Jana Faustová, Dušana Kuchnová, Káťa Kainková, Stanislav Wiesner, Jaroslav Kopal, Radka Koťová, Petr Klominský, Jancsová Helena,Wiesnerová Hana, Jeřábek Stanislav, Datlová Soňa, Datlová Milena, Kopalová Dáša, Datlová Olina, Moravec Petr, Horejsek Jaroslav ,Kekulová Ilona, Koťová Marcela, Fantová Zuzana, Moravcová Zdena, Kredbová Hana, Soukupová Věra a Kredbová Marcela. Funkce vedoucích zastávali v těchto létech Kredba Zdeněk, Klominský Jiří, Datel Zbyněk, Plíhal Stanislav a na soutěži v Doksech byla jako vedoucí Dana Kredbová.  Zpracováno dle kronik MP.                                                                                                                                          JaKo