Aktuality

• Jiří Padevět - Květnový lynč - o událostech po osvobození Roudnice n.L. v roce 1945

16/11/13

Klapý a Hazmburk na starých obrázcích
Koláž obrázků z klapské katastrofy, kdy se po velkých deštích dal do pohybu svah na úpatí Hazmburku a zničil část vesnice.

Písty - staré obrázky

 Pístecká náves při povodni r. 1922. Pístečtí občané jsou řekou Ohře již dávno vycvičeni nebo tehdejší povodeň nenapáchala výrazné škody, neboť ve tvářích lidiček na obrázku není vidět nějaké zoufalství, spíš obecné veselí. Všimněte si také plavidel místní mládeže - necky na prádlo nebo paření prasat :-)

Tento obrázek je o poznání truchlivější. Také datum chybí, ale  zřejmě jde o stejný rok 1922

Na obou obrázcích vpravo vidíme pseudorománskou kapli sv. Anežky České z roku 1873. Zasvěcením kaple této významné české světici reagovali zřejmě pístečtí občané na její blahořečení, které se konečně po staletích snah uskutečnilo roku 1874. Na dovršení celého procesu kanonizace si však svatá Anežka musela počkat ještě dalších 115 let, neboť její svatořečení proběhlo  až 12. prosince 1989 papežem Janem Pavlem II.

12/11/13

Brozany - staré obrázky a pohlednice


Koláž bývalých brozanských dominant. Odhaduji na počátek 70.let minulého stol.Brozany nad Ohří kolem roku 1940

Budova školy, vlevo poněkud přikrášlena.


Řeznictví "U Syrových"

Budova dnešního archívu - dříve mlýna

Kdysi stávala tvrz osamocena, jako dominanta Brozan. Dnes není díky nevhodné 
zástavbě téměř vidět.  Vpravo dnešní pošta a obecní úřad.

Dvě brozanské koláže. Vlevo - socha sv. Jana z Pomuku se na náměstí před pár lety vrátila. Dříve se tam hodila víc, nezdá se Vám...?