Aktuality

• Jiří Padevět - Květnový lynč - o událostech po osvobození Roudnice n.L. v roce 1945

06 dubna 2012

Žňové hlídky

Při prohlídce materiálů ve sborovém archivu jsem našel dva školní sešity, kde jsou záznamy o žňových hlídkách v naši obci z let 1955,57,58 a 1959.          
Členové sboru vždy po jednom členu sboru měli službu ve zbrojnici a ostatní občané vždy ve dvojicích v terénu. Hlídky v naší obci byli stanoveny v čase od 21,oo hod. do 4,oo hodin ráno. Každý člen hlídky měl za úkol pozorovat a odstraňovat všechno, co by mohlo způsobit škodu na veřejném i soukromém vlastnictví. Úkolem hlídky bylo dále při nebezpečí okamžitě vyhlásit poplach a postarat se o pomoc od ostatního obyvatelstva obce. Hlídka měla ve svěřeném úseku kontrolovat pohyb cizích osob a v případě, jsou-li podezřelé předat je bezpečnostním orgánům. V případě, že byly na polích ponechány různé stroje nebo mlátící soupravy, dbát na to aby nebyly poškozeny. Zvýšenou pozornost měla hlídka věnovat stohům a výmlatovým střediskům.
Dle zákona byl každý občan povinen poskytnout veškerou pomoc a řídit se pokyny žňové hlídky. Hlídky organizoval Místní národní výbor. Jak žňové hlídky plní své úkoly kontrolovali příslušníci Sboru národní  bezpečnosti.

Při službě ve zbrojnici se vystřídali Soukup Jar.,Šindelář Frant. Pátek Jar.,Kainek Luď.,Kotě Jos.,Todoruk Nestor,Wiesner Stanislav, Wiesner Ant.,Kopal Jar. st.,Datel Zbyněk,Trestr Ant st.,Faust Karel, Faust Jar. Fröhlich Radim,Kotě Frant.,Bareš Václav st.a Krumholc Zdeněk.                                                                               
JaKo