Aktuality

• Jiří Padevět - Květnový lynč - o událostech po osvobození Roudnice n.L. v roce 1945

16 prosince 2009

Stručná historie SDH Nové Dvory

Náš sbor byl založen v roce 1908, kdy se několik občanů naší obce rozhodlo založit ochranný spolek k ochraně majetků a zdraví občanů, dle hasičského hesla „Ni zisk, ni slávu - bližnímu ku pomoci, vlasti ku prospěchu“.

Obec Nové Dvory se nachází nedaleko památné hory Říp v bývalém okrese Roudnice n.L. a tudiž byl náš sbor členem bývalé župy Podřipské.

Po založení sboru se členové věnovali hlavně výcviku. Cvičilo se s ruční zápřahovou stříkačkou a hákovými žebříky. V případě požáru zasahoval sbor v naší obci nebo v sousedních obcích ve Chvalíně, Rohatcích a Hrobcích. U sboru byl též založen pohřební odbor, který v případě úmrtí některého člena finančně přispíval pozůstalé rodině. Též velice činná byla samaritská stráž sboru, která poskytovala první pomoc občanům naší obce a všem těm, kteří potřebovali ošetřit. Na příklad v roce 1939 samaritská stráž poskytla ošetření lehčího rázu ve 25. případech.

Hasičská technika a výzbroj sboru byla v roce 1935, hasičská ruční čtyřkolová stříkačka, dva hákové žebříky, 20 košů na vodu, 260 m. hadic, naviják na hadice, zvedák ke stříkačce a velká lucerna. Vybavení samaritní stráže bylo, 1 ks. nosítek, jedna nástěnná lékárna ve zbrojnici a šest kusů samaritánských toreb.

Jednou z činnosti sboru bylo pořádání vzpomínkových akcí například Vatry k uctění památky
T.G.Masaryka, Mistra Jana Husa a dalších významných činitelů. Dále členové sboru hráli divadelní představení, pořádali přednášky,taneční zábavy a řadu různých společenských akcí. Možno říci, že hasiči byli jedni z předních nositelů kulturního a společenského života v naší obci. Spolupráce s okolními sbory byla dobrá a členové sboru se účastňovali mnoha župních sjezdů, cvičení a oslav kde aktivně vystupovali. Na těchto setkáních byly navazovány přátelské styky mezi hasičskými sbory.V roce 1939 náš sbor prodal již nevyhovující a zastaralou stříkačku a zakoupil z prostředků sboru novou motorovou stříkačku DS 16 s předvozkem a 200 m. hadic. Stříkačku vyrobila a dodala firma R.A. Smekal Slatiňany. Cena stroje byla 31.000 Kčs. a obecní úřad přispěl částkou 5.000 Kčs.