Doksany

Doksany klášter


Historie
Almanach hasičského sboru v Doksanech z roku 1902 - E.Kormunda(župní jednatel)

• Doksany - býv. královský, panenský klášter Praemonstrátek nad Ohří - František Beneš, 1863
• Popis kláštera od Františka Beneše - 1863
• Klášter Doksany v období 30.leté války

• Vdp. arciděkan Vladimír Evermod Balcárek (1885 - 1974) - strážce dědictví doksanského kláštera
• Stručný průvodce dějinami bývalého kláštera sester premonstrátek v Doksanech nad Ohří.

• Rod Aehrenthalů
 Aloys hrabě Lexa Aehrenthalu - ministr zahraničí Rakouska-Uherska
• Kněžna Poniatowská - Kinská a  Doksany


Klášter sester premostrátek v Doksanech a Slánsko - (IX.) Slánské rozhovory 2012 – o premonstrátském umění nejen na Slánsku - popis života řeholních sester a další zajímavosti


Vdp. arciděkan Vladimír Evermod Balcárek (1885 - 1974) - strážce dědictví doksanského kláštera

Alodiální panství Doksany - výňatek z knihy Johanna Sommera týkající se svobodného panství pánů z Aehrenthalu
-------------------------------------------------------------
Popis částí kláštera
Hlavní brána kláštera v Doksanech - foto z roku leden 2005
• Morový sloup se sochou Panny Marie - I. nádvoří
Zámecký park - Sala Terrana - Doksany
Zámecký park Doksany - Tulipánovník
--------------------------------------------------------------


Zdroj: http://litomericky.denik.cz/zpravy_region/doksany-n-o-frantisek-straybl-byl-hlavne-malirem-koni-20150113.htm

-----------------------------------------------------
Major Zeman vyšetřoval i v Doksanech - o natáčení nechvalně proslulého seriálu
Doksanský most
Regulace řeky Ohře v okolí Doksan - fotografie z ročenky ČRS Litoměřice - m. s. Doksany
Zpráva o rekonstrukci jezu v Doksanech v letech 2010 - 2013
• Videoreportáž o rekonstrukci jezu - povodí Ohře

Žádné komentáře: