Aktuality

• Jiří Padevět - Květnový lynč - o událostech po osvobození Roudnice n.L. v roce 1945

20 srpna 2014

Kaplička svaté Anny - Doksany

Popis kapličky nalezneme v publikaci umělecké památky Čech z roku 1977, kde je však nesprávně označena jako kaplička P. Marie. Nicméně podle polohy i popisu se jedná právě o kapličku sv. Anny. Uvádí se zde - barok. ze 2. čtvrti 18. stol., snad od Octavia Broggia, oprav. r. 1931; pilíř s proláklým průčelím a trojúhelným štítkem, po stranách vykrojená nároží mezi šikmo postavenými pilastry, v ose výklenek s vysokým klenákem a proláklou římsičkou.Na kapličce nalezneme písmena R. D. F. Z., což v překladu znamená - Renovoval Doktor František Zíbr. JUDr František Zíbr se narodil na Skále u Doksan a přestože ve zdejším kraji později nežil, rád se sem vracel. Právě z úcty ke svému rodišti nechal v roce 1931 kapličku na své náklady opravit. Z vyprávění usedlíků víme, že ve výklenku byl obraz s nápisem "Ctěte památky své vlasti" a že se zde pravidelně objevovaly květiny.


Stav kapličky před rekonstrukcí - r.2008

Samotný původ kapličky dnes už jen stěží zjistíme. Na rozdíl od ostatních Božích muk se však nachází tak trochu stranou všech důležitých cest a tak její původ může být možná spojen s něčím úplně jiným. Napovědět nám mohou četné nálezy řady historických předmětů na pozemcích v jejím sousedství. Jedná se převážně o úlomky a části keramiky z doby neolitu, doby bronzové a doby římské. Tyto nálezy jsou pozůstatkem roztroušených kosterních hrobů, právě v místě u Sv. Anny. První popsané nálezy pocházejí z roku 1936 a poslední byl dokonce nalezen v roce 2006, při výkopových pracích. Kromě převažujících nálezů keramiky, zde bylo nalezeno i kostěné provrtané šídlo a zlomek broušené sekery.

Rekonstrukce kapličky - listopad 2009

Můžeme se tedy domnívat, že na místě kapličky původně stával kříž či jiný objekt, který měl ukazovat na výjimečnost tohoto území. Časem byl tento objekt vyměněn za zděnou stavbu kapličky, zasvěcenou sv. Anně (tak jak to známe z jiných míst). Ale to vše je jen pouhá domněnka, kterou se snažím přiblížit čtenáři původ tohoto zajímavého místa.      Text napsala Šárka FričováŽádné komentáře: