Aktuality

• Jiří Padevět - Květnový lynč - o událostech po osvobození Roudnice n.L. v roce 1945

02 října 2014

Nové Dvory pohlednice a staré fotografie

Unikátní pohled na střed obce.Náves směr k Doksanům. Vlevo "Lípa svobody" a kaplička sv. Jana Křtitele, vybudovaná a dotovaná nákladem obce v roce 1822, zbouraná kolem roku 1970 (kapličku zboural pan Milan Soukup a materiál použil při stavbě rodinného domu). Zajímavý je letopočet ve štítu obytné budovy Jakešova statku - 1902.

Tento obrázek je výřez středu předchozí fotografie. Vpravo je hostinec "U husáků", dále dům č.p. 13 rodina Chládkova

(kolem roku 1908) Zde stojí za povšimnutí tři dnes již neexistující domečky(vlevo), z nichž první patřil rodině Hornových, druhý rodině Dlabulových a třetí rodině Kutových. Domky postupně koupil a zboural pan Pátek a pozemky po nich dnes tvoří součást usedlosti jeho rodiny. V domku Hornových jsem asi v šesti letech prvně zkoušel kouřit a byl za to patřičně odměněn....


Tato pohlednice se vyznačuje tím, že jsou na ní vidět tři budovy, v nichž v určité historické době fungoval hostinec. Nejstarší vlevo "U Husáků" (později obchod pana Moravce) dokonce nesl ve štítu nápis restaurace. Vzadu vlevo je ke spatření hostinec "U Krejzů", kde se čepovalo pivo až do začátku sedmdesátých let, kdy byla otevřena současná špeluňka "U Jakšů". Všimněte si ozdobných štítů na domě č.p. 3 (Jakeš) a dnes již zbořených vstupních bran do jednotlivých statků. Klenutá brána se štítkem na statku "U Jakšů" byla společně s patrovým obytným stavením ve dvoře (empír z roku 1827) a Božími muky "U Kopalů" uvedena jako památka v obci Nové Dvory v publikaci Umělecké památky Čech 2 - Academia Praha 1978. Bohužel socialistická péče místního JZD se postarala o bránu, tak i o budovu nechvalně známým způsobem. Jedinou klenutou bránu do statku, kterou já pamatuji, byla ta ve statku Klomínských.
Zajímavý pohled na východní stranu domu č.p.3, dnešní hospody.
Kaplička sv. Jana Křtitele - 1822 - 1970Pozdrav z Nových Dvorů, údajně z roku 1930. Rybníček i kaplička jsou dávno minulostí. Sokolovna je součástí usedlosti Drábkových. Dole vlevo volský potah na hlavní silnici, vpravo hostinec "U Husáků", dnes dům Moravcových.


Dnes už dávno zavezený rybníčekStatek č,p, 8 - rodina Janouškova - cca rok 1900.Žádné komentáře: